Inleder licenstillverkning i Dominican

Report this content

Tangiamo Touch Technology AB (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) har ingått ett avtal med Grupo Caribant om licenstillverkning för de marknader där Caribant är Tangiamos distributör. Avtalet gäller inledande en typ av spelbord till Caribants egna spelhallar och en potentiell affär på 6-30 MSEK.

Tangiamo kommer att leverera batcher med nyckelkomponenter och mjukvara för slutmontering och test i Caribants regi. Caribant köper in standardkomponenter och producerar lokalt det med lägre förädlingsvärde.

Upplägget ger Tangiamo en högre produktmarginal, bättre cash flow och lägre exponering mot förändrade frakt- och komponentkostnader. Caribant får möjlighet att löpande köpa produkter med lägre totalkostnad samt påverka produkten i högre utsträckning än med andra aktörer.

Tangiamo träffade Caribant under G2E i Las Vegas i början på oktober för att visa nya produkter och diskutera 2022. Avtalet var nästa steg efter att föregående projekt DiceRoulette Slot nått seriefas. Utbildning av Caribants personal inleds med de roulettebord som levereras under Q4 i år.

Grupo Caribant S.R.L med säte i Santiago är en privatägd leverantör av spelutrustning till Casino och spelhallar i Dominikanska republiken och Puerto Rico. Huvudverksamheten är försäljning av spelutrustning samt efterföljande drift och service. Caribant driver även ca 280 spelhallar under varumärket Star Hipica Sports och hanterar service av casinoutrustning på kryssningsfartyg i Karibien.


För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, COO
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission. Kontaktuppgifter: Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-28 kl 08:50.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar