Konvertering av kvarvarande brygglån

Report this content

Tangiamo har erhållit begäran om konvertering av resterande brygglån, inklusive ränta, Bolaget upptog december 2018. Styrelsen för Bolaget har idag den 9 augusti 2019 beslutat att konvertera motsvarande 1 284 657,53 kr till kursen 0,85 kr per aktie. Pris per aktie, enl avtal, motsvarar 10% rabatt till genomsnittskursen mellan den 26 juli och den 8 augusti 2019.

Totalt tillförs bolaget 1 511 362 aktier. Efter konvertering till aktier kvarstår inga lån.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50

Prenumerera

Dokument & länkar