Ledningen avyttrar del av innehav

Tangiamos CEO och COO har under fredagen genom en samordnad transaktion på marknaden avyttrat delar av sina innehav i Tangiamo för finansiering av bostadsköp. CEO Linh Thai har avyttrat 651 179 aktier, COO Harald Börsholm har avyttrat 549 179 aktier. Aktierna såldes vid en kurs på 1,41 kr.

Linh Thai har efter avyttring ett aktieinnehav om 119 300 aktier, Harald Börsholm har efter avyttring ett aktieinnehav om 93 679 aktier.

”Kära aktieägare, jag har varit VD för Tangiamo sedan början av 2018 och har privat förvärvat aktier sedan start både på marknaden och vid samtliga emissioner vi genomfört. Nu är tiden kommen för bostadsköp och jag behöver då avyttra en del av mitt innehav för att finansiera detta.

Det är aldrig ”rätt” tillfälle för mig som VD att avyttra aktier, försäljningen har inget att göra med min tro på bolagets framtid utan är en privatekonomisk transaktion.”

Linh Thai, VD Tangiamo

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, COO
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar