Leverans till Bell Casino enl plan

I juni kommer Tangiamo att leverera det sjätte spelbordet till Bell Casino i Europa. Tangiamo har avtal på totalt 25 spelbord med vinstdelning. Den sammanlagda affären förväntas generera minst ca 3 MSEK årligen när samtliga spelbord är utplacerade.

Bell Casino AB är en svensk kasinooperatör med kasinoverksamhet på 93 fartyg i Europa.

Vinstdelning, Revenue sharing eller Participation är en form av avtal där Tangiamo får en del av nettovinsten från de spelbord som placeras ut.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
tel: 070-944 77 66, e-post: harald.borsholm@tangiamo.com

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar