Ny order från Grupo Caribant, 1 MSEK

Report this content

Tangiamo Touch Technology AB (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) har mottagit en order på ca 1 MSEK från Grupo Caribant. Ordern gäller spelbord och ska levereras under Q4.  

Spelmässan G2E i Las Vegas som pågår den 5-7 oktober är den första mässan efter pandemins utbrott och en god möjlighet för Tangiamo att synas mot amerikanska kunder.

Läs gärna vad som skrivs om Tangiamo i Las Vegas Review Journal.
https://www.reviewjournal.com/business/casinos-gaming/new-table-games-shown-at-g2e-offer-new-experiences-for-players-2453940/

Grupo Caribant S.R.L med säte i Santiago är en privatägd leverantör av spelutrustning till Casino och spelhallar i Dominikanska republiken och Puerto Rico. Huvudverksamheten är försäljning av spelutrustning samt efterföljande drift och service. Caribant driver även ca 280 spelhallar under varumärket Star Hipica Sports och hanterar service av casinoutrustning på kryssningsfartyg i Karibien.


För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, COO
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission. Kontaktuppgifter: Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-07 kl 08:20.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar