Order från Pefaco 0,7 MSEK

Report this content

Tangiamo har fått en order från Pefaco International på 0,7 MSEK för leverans 2020. Ordern faller inom löpande ramavtal som tecknades 2019 med Pefaco centralt. Pefacos verksamhet har hittills varit relativt förskonad från Covid-19 då de flesta kasinon och gaming halls har fortsatt kunna vara öppna i Västafrika.

Pefaco International PLC med säte på Malta finns representerade i 9 länder med ca 900 kasinos och gaming halls under varumärket Lydia Ludic. Merparten av verksamheten finns i Västafrika.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com     

Harald Börsholm, COO
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-07-09 11:05.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar