Rysk distributör byts ut

Report this content

Tangiamo Touch Technology AB (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att pausa samarbetet med distributören CMS Group i Ryssland på obestämd tid, till förmån för nya distributörer utanför Ryssland.

I och med att konflikten mellan Ukraina och Ryssland fortsätter har Bolaget beslutat att gå vidare med andra distributörer för de regioner som CMS Group hanterade utanför Ryssland. CMS Group har meddelat att de gärna fortsätter som distributör i Ryssland när sanktionerna släpper. I samband med beslutet uppstår en kundförlust på ca 0,9 MSEK som hamnar i redovisningsåret 2021.

Bolaget har inlett en dialog med andra distributörer för regioner utanför Ryssland och kommer släppa information om nya distributionsavtal så snart de är på plats.


För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, COO
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission. Kontaktuppgifter: Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-26 kl 17:15.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar