Slotorder Dominican, 1,1 MSEK

Report this content

Tangiamo Touch Technology AB (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) har fått en order om 1,1 MSEK från Grupo Caribant. Det är en första serieorder av 10 st TNG Slot med spelet DiceRoulette.

Caribant har som mål att i första hand placera en TNG Slot i alla sina 250 egna spelhallar och de ca 250 de sköter driften av. Totalt finns det ca 2000 spelhallar i Dominikanska republiken.

Tangiamo och Caribant inledde 2019 ett samarbete för att leverera en ny form av slotmaskin till marknaden för att konkurrera ut närliggande spelhallar. Caribant har sedan 2019 femdubblat sin marknadsandel i Dominikanska republiken och etablerat sig i Puerto Rico.

Grupo Caribant S.R.L med säte i Santiago är en privatägd leverantör av spelutrustning till Casino och spelhallar i Dominikanska republiken och i Puerto Rico. Huvudverksamheten är försäljning av spelutrustning samt efterföljande drift och service. Caribant driver även ca 250 spelhallar under varumärket Star Hipica Sports och hanterar service av casinoutrustning på kryssningsfartyg i Karibien.

 

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, COO
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-30 kl 14:40.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar