Tangiamo erhåller LVD-överensstämmelse för sitt MultiPLAY roulettbord

Report this content

Göteborg, 19 juni 2023 - Tangiamo, ett ledande företag inom utveckling av touch teknologi och visuella identifieringssystem inom spelindustrin, har nyligen tagit ett steg framåt i sina produktcertifiering processer genom att bli godkänd enligt Low Voltage Directive (Lågspänningsdirektivet, LVD) för sitt MultiPLAY-roulettbord. Detta följer på det tidigare resultatet av att få EMC-certifiering (elektromagnetisk kompatibilitet). Dessa dubbla certifieringar säkerställer produktens överensstämmelse med kritiska säkerhets- och kvalitetsstandarder, och bekräftar Tangiamos engagemang för att leverera spelupplevelser som är både säkrare och roligare.

Att bli godkänd enligt LVD är en viktig milstolpe för Tangiamos uppdaterade MultiPLAY-produkt och dess expansions- och tillväxtfas. Chris Steele, VD för Tangiamo uttalade: "Betydelsen av LVD och EMC-certifieringar kan inte underskattas. Dessa två certifieringar, som säkerställer överensstämmelse med väsentliga säkerhets- och kvalitetsstandarder, banar väg för bredare marknadsaccess globalt. Dessa certifieringar är också förutsättningar för att erhålla GLI-11 och GLI-24 certifieringar. GLI-certifieringarna stärker produktens säljbarhet och tillförlitlighet, vilket främjar ökat förtroende hos såväl kunder som regulatoriska myndigheter."

Tangiamo är fortsatt dedikerad till att utveckla och leverera spellösningar som följer branschens högsta standarder, och förväntar sig att kunna dela med sig av fler utvecklingar gällande produktcertifieringar inom den närmaste framtiden.

För mer information, vänligen kontakta:
Chris Steele, VD
Email: chris.steele@tangiamo.com
Tel: +46 70 978 1081

 

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission. 


 

Prenumerera

Citat

Betydelsen av LVD och EMC-certifieringar kan inte underskattas. Dessa två certifieringar, som säkerställer överensstämmelse med väsentliga säkerhets- och kvalitetsstandarder, banar väg för bredare marknadsaccess globalt. Dessa certifieringar är också förutsättningar för att erhålla GLI-11 och GLI-24 certifieringar. GLI-certifieringarna stärker produktens säljbarhet och tillförlitlighet, vilket främjar ökat förtroende hos såväl kunder som regulatoriska myndigheter.
Chris Steele, VD