Tangiamo lämnar in patentansökan för Gaming Bridge

Report this content

Tangiamo har den 16 april 2019 lämnat in en patentansökan till svenska Patent- och Registreringsverket (PRV) för Gaming Bridge. Gaming Bridge är en systemprodukt för kasinon och binder samman fysiska spelbord med Remote och Online gaming. Gaming Bridge är en fristående produkt som till skillnad från tidigare lösning ej är bunden till Tangiamos spelbord.

”Gaming Bridge är en revolutionerande produkt för branschen då vi öppnar upp möjligheten att med ett system erbjuda både Remote gaming lokalt och Online gaming för alla landbaserade aktörer, oavsett vilken leverantör av spelbord de har idag. Med detta tar Tangiamo steget från att vara en leverantör av spelbord till att erbjuda infrastruktur och mjukvara inom gaming som bryggar gapet mellan landbaserat och Online. Vi har idag ett antal intressenter och för kontinuerligt samtal med aktörer på marknaden.” Linh Thai, VD Tangiamo

Gaming Bridge är kompatibelt med spelbord från alla leverantörer på marknaden. Systemet är skalbart från ett enskilt bord till hundratals bord för större aktörer. Lansering kommer att ske under Q3 2019.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
tel: 070-944 77 66, e-post: harald.borsholm@tangaimo.com

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, e:mail. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar