Tangiamo Touch Technology AB (publ) tidigarelägger delårsrapport

Report this content

Tangiamo Touch Technology AB (publ) har beslutat att tidigarelägga sin rapport avseende det första halvåret till onsdagen den 23 augusti istället för den 31 augusti som tidigare kommunicerats. Anledningen till datumändringen är att arbetet med delårsrapporten kommer att bli klart tidigare än planerat.

För mer information, vänligen kontakta:
Chris Steele, VD
Email: chris.steele@tangiamo.com
Tel: +46 70 978 1081

 

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.