Tangiamos blivande VD Linh Thai förvärvar 100 000 aktier i Tangiamo Touch Technology AB.

Tangiamos blivande VD Linh Thai förvärvar 100 000 aktier i Tangiamo Touch Technology AB. Linh Thai tillträder i början av mars, 2018. Linh Thai kommer närmast från en tjänst inom elektronikindustrin som vice VD vid Milleteknik AB, och har tidigare varit verksam som general manager vid Gerdins Cutting Tech, platschef hos Heda och projektledare inom medicinteknik. Linh Thai är född 1985 och har dubbla akademiska examina i automationsteknik och beteendevetenskap.
__________________________________________________________

För mer information, kontakta: 
Jan Bengtsson, Styrelseordförande, tel: 0707-20 20 60, e-post: jan@jbbengtsson.se

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se.

Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.