Tangiamos Crystal Roulette har slutligen godkänts och kan nu börja säljas i Aragon, Spanien.

Tangiamos Crystal Roulette har slutligen godkänts av de lokala myndigheterna i Aragon, Spanien. Detta innebär att Crystal Roulette nu kan börja säljas på den spanska spelhallsmarknaden. Aragon är den första av 17 regioner, i vilken Crystal Roulette nu godkänts för försäljning av den lokala myndigheten, efter att tidigare testats och godkänts av BMM testlaboratorium. Den spanska spelhallsmarknaden består av ca 3000 spel- och bingohallar.

Tangiamo har ett exklusivt distributionsavtal för Spanien med Productos Electrónicos del Juego (PEJ), som kommer att sköta distribution och försäljning av Tangiamos produkter på den spanska spelmarknaden. PEJ ingår i Valisa Group, som grundades 1977 som en leverantör av spelmaskiner. Valisa äger ca 80st egna spelhallar och är delägare i ytterligare ca 40st och är därmed en av de större aktörerna på den spanska spelmarknaden.

Crystal Roulette
är ett helautomatiskt elektroniskt spelbord där upp till 6 deltagare spelar på varsin spelterminal på en stor gemensam transparent pekskärm. Crystal Roulette är utrustat med ett mekaniskt automatiserat hjul och som tar upp en mindre golvyta än något annat ”multiplayer” roulettbord på marknaden. Crystal är idealiskt för mindre kasinon och spelhallar eller andra som vill utnyttja befintlig golvyta maximalt.

__________________________________________________________

För mer information, kontakta:
Mats Nordahl, VD, tel: 0730-79 42 94, e-post: mats.nordahl@tangiamo.com 
Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-01-15 kl. 11:30.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se.

Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.