Om oss

TÄNK OM är utbildningskonsulter för skolan, och vi har hjälpt skolor i samband med införandet av en dator per elev sedan 2009. Vi erbjuder processbaserad utveckling för rektorer och utvalda nyckelpedagoger samt inspiration och träning för hela personalen ute på skolorna. Vi genomför även aktiviteter mot föräldrar, elever och lokalsamhället. Vi är den ledande utbildningskonsulten för 1:1 i Sverige och vi har utbildat & inspirerat över 15 000 rektorer & lärare sedan 2009 - från Kiruna i norr till Ystad i söder. Våra utbildningar bygger på forskning och erfarenheter från hela världen samt våra konsulters praktiska erfarenheter i Sverige. Våra namnkunniga konsulter är handplockade från hela landet för att de driver utvecklingen av 1:1 och kreativitet i Sveriges skolor. Vi är stolta över att Apple har valt oss till sin exklusiva utbildningspartner i Sverige vilket bl a innebär att TÄNK OMs utbildningar är en integrerad del av datorköp inom skola och utbildning i Sverige. TÄNK OM erbjuder utbildning, processtöd och nätverk till skolledare och pedagoger som genom en 1:1 satsning vill förändra sin pedagogik och sitt arbetssätt mot ett mer nutids- och framtidsorienterat fokus. TÄNK OM vilar på en kunskapssyn där människor aktivt söker den kunskap de behöver för att uppnå sina mål. För att eleven ska bli trygg i de förmågor som är viktiga för framtiden är det viktigt att uppgifter formuleras på ett sätt som tränar dessa förmågor. TÄNK OM förankrar alltid sitt arbete i både gällande styrdokument och i aktuell forskning.

Prenumerera

Relaterade releaser

Information från TÄNK OM
Forskning och praktik möts i samtal om skola
Nu tar vi temperaturen på skolan