• news.cision.com/
  • Tarkett AB/
  • Askhögar från Estland blir till ny råvara med negativt klimatutsläpp genom samarbete mellan Tarkett och Ragn-Sells

Askhögar från Estland blir till ny råvara med negativt klimatutsläpp genom samarbete mellan Tarkett och Ragn-Sells

Report this content

Golvtillverkaren Tarkett och miljöföretaget Ragn-Sells meddelar idag att de ingår ett långsiktigt samarbete för att till 2025 utveckla koldioxidnegativa mineraliska fyllmedel för vinylgolv. Det nya fyllmedlet kommer att utvinnas från askhögar i Estland och i processen binds mer koldioxid än vad som släpps ut.

I Estland har man under de senaste 50 åren producerat energi genom omfattande eldning av oljeskiffer. Som biprodukt har det bildats aska och mer än 600 miljoner ton har deponerats i östra Estland där det utgör en miljöbelastning. Ragn-Sells har utvecklat en patenterad teknologi som omvandlar denna aska till kalciumkarbonat, d v s kalk. Kalk används som mineraliska fyllmedel i en mängd olika produkter och idag utvinns den ofta i stora kalkbrott.  

Tarkett tillverkar vinylgolv för både offentlig miljö och bostäder i flera fabriker i Europa, bland annat i svenska Ronneby. Företaget arbetar med cirkulär ekonomi som bärande strategi och strävar efter att minska sin miljöpåverkan genom att använda återvunna råvaror. I alla vinylgolv ingår fyllmedel och Tarkett använder hundratusentals ton av sådan råvara varje år i sina produkter. 

I Ragn-Sells patenterade process tillsätts infångad koldioxid som binds i fyllmedlet, vilket innebär att koldioxidavtrycket blir negativt. Genom att Tarketts vinylgolv har lång livslängd och är återvinningsbara kommer koldioxiden att bindas under mycket lång tid. De fyllmedel som Tarkett använder idag har redan en låg klimatpåverkan, men materialet från Ragn-Sells process förväntas ha ett negativt koldioxidavtryck på -0,4 kg CO2e per kg, vilket kommer att bidra till att minska Tarketts totala klimatavtryck.

Samarbetsprojektet innebär samtidigt en möjlighet att ersätta stora mängder jungfruliga råvaror med återvunnet material, ett viktigt steg i den cirkulära omställningen. Tarkett har som mål att senast 2030 ha uppnått minst 30 % återvunnet innehåll i sina produkter.

”Vårt sätt att leva i dag bygger på en ohållbar användning av naturresurser. Ragn-Sells mål är att återföra mer av de resurser vi redan har tillbaka in i kretsloppet. Men för att kunna göra detta, måste vi samarbeta med andra företag i värdekedjan, säger Pär Larshans, Hållbarhetschef på Ragn-Sells. Tarkett är ett utmärkt exempel på ett företag som delar vår vision och vårt engagemang, och vi ser mycket fram emot att utveckla vårt samarbete", fortsätter Larshans.

”Tack vare det här projektet får vi möjlighet att tillverka golv med råvaror som bidrar till sanering av miljön i Estland och som dessutom binder koldioxid. Som ett resultat kommer våra vinylgolv att ha ett lägre koldioxidavtryck och en ökad mängd återvunnet innehåll. Detta är precis den typen av innovativa och långsiktiga samarbeten som vi tror kommer att bana väg för ett cirkulärt och koldioxidneutralt samhälle”, säger Arnaud Marquis, Group Sustainability Officer på Tarkett.

Läs mer om Ragn-Sells patenterade teknologi här.
Läs mer om Tarketts hållbarhetsarbete här.

Presskontakt:

Dag Duberg
Hållbarhetschef Norden,Tarkett
Tel: +46 70 300 19 12
E-post: dag.duberg@tarkett.com

Kerstin Lagerlöf
Marknadschef Sverige & Norge, Tarkett
Tel: +46 70 300 19 28
E-post: kerstin.lagerlof@tarkett.com

Pär Larshans
Hållbarhetschef, Ragn-Sells
Tel: +46 70-927 29 63
E-post: par.larshans@ragnsells.com

Emma Ranerfors    
Pressansvarig, Ragn-Sells
Tel: +46 10-723 24 16
E-post: press@ragnsells.com

Om Tarkett 
Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och marknadsför idag golv- och väggmaterial för såväl hemmiljö som design- och funktionslösningar för offentlig miljö. Med 33 produktionsenheter och 12 000 anställda är Tarkett en av de största golvtillverkarna i världen. 2020 omsatte företaget 2.6 mrd Euro och varje dag säljs det 1,3 miljoner kvm Tarkettgolv till kunder i över 100 länder. I produktportföljen ingår bl a trä, vinyl, linoleum, laminat samt textila golv. Tarkett arbetar långsiktigt och strategiskt för att minska resursuttag och klimatpåverkan genom cirkulär ekonomi, baserat på principerna för Cradle to Cradle® och filosofin Tarkett Human Conscious Design™. Målet är att skapa en positiv inverkan på människors inomhusmiljö och på vår planet. www.tarkett.se

Taggar: