Ny svensk innovation möjliggör återvinning av tusentals ton gamla plastgolv

Gamla plastgolv utgör en enorm potentiell råvaruresurs. Enligt uppgifter från IVL finns det bara i Sverige ca 150 miljoner kvadratmeter plastgolv, som om det återvanns skulle innebära en koldioxidbesparing om uppemot en miljon ton. Plastgolv är slitstarka och materialet lämpar sig väl för återvinning. Hittills har denna resurs inte kunnat återvinnas på grund av bland annat svårigheterna i att separera lim och spackel från gamla golv.

Nu kan Tarkett för första gången presentera en lösning som forskats fram i Sverige.

– Vi är oerhört stolta över att kunna berätta att vi löst en av de stora utmaningarna kring att återvinna gamla plastgolv, med en helt ny revolutionerande teknik, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett. Det är ett viktigt steg mot ett cirkulärt och fossilfritt samhälle.

Den nya tekniken innebär att utrivna homogena plastgolv kan renas från lim- och spackelrester och återställas till råmaterial av lika hög kvalitet som plast gjord direkt av jungfrulig råvara. Golvbranschen har sedan 20 år ett system för återvinning av installationsspill från plastgolv. Vid Tarketts anläggning återvinns varje år ca 250 ton sådant spill som samlas in från golvinstallationer i hela Sverige. Potentialen är dock mångdubbelt större när nu även lagda golv kan återvinnas och för varje ton plast som återvinns sparas klimatet två ton koldioxidutsläpp.

Hittills har gamla plastgolv gått till förbränning. Det beror framförallt på att det inte varit tekniskt möjligt att återvinna äldre golv, på grund av att de bland annat behöver separeras från lim och spackel. Men även bristande incitament för återvinning och bristande system för logistik och infrastruktur är utmaningar som behöver lösas. Det finns även kvarstående utmaningar med golv tillverkade före 2011 som kan innehålla ämnen som inte bör återföras in i kretsloppet.

– Även våra politiska beslutsfattare har en roll att spela i att driva denna utveckling framåt. En starkare efterfrågan på återvunnet material skulle skapa mycket tydligare incitament för forskning och investeringar i nya processer. Därför förespråkar vi att förbränning av plastgolv borde förbjudas och att det vid offentliga upphandlingar bör ställas krav på återvunnet material. Utan en efterfrågan från marknaden kommer det ta lång tid innan vi når fram till ett cirkulärt samhälle, avslutar Dag Duberg.

Det nya tervinningssystemet ppnar drren till ett helt nytt frhllningsstt till plast dr tervunnet material kommer kunna vara den huvudsakliga rvaran nr nya golv produceras

Om oss

Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och marknadsför idag golv- och väggmaterial för såväl hemmiljö som design- och funktionslösningar för offentlig miljö. Med 35 produktionsenheter och ca 13000 anställda är Tarkett en av de största golvtillverkarna i världen. 2018 omsatte företaget över 2,8 mrd Euro och varje dag säljs det ca 1,3 miljoner kvm golv till kunder i över 100 länder. I produktportföljen ingår bl a trä, plast, laminat, linoleum samt textila golv. Tarkett arbetar långsiktigt med hållbarhet enligt devisen ”Doing Good Together”. Sedan 2011 tillämpar företaget principerna för Cradle to Cradle® för att skapa golvlösningar som har en positiv inverkan på människors inomhusmiljö och på vår planet. En viktig del av arbetet är att verka för utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Tarkett är noterat på Euronext i Paris. För mer information, besök tarkett.se.

Prenumerera

Media

Media