Nytt plastgolv från Tarkett kommer att bidra till minskad användning av fossil råvara

Report this content

Genom ett samarbete med INOVYN* kommer Tarkett som första golvtillverkare att kunna lansera en kollektion homogena vinylgolv baserad på BIOVYN™. Det nya materialet framställs av bio-attribuerad** etylen, en förnyelsebar råvara baserad på biomassa istället för fossil råvara. 

”Genom att ersätta dagens vinyl med BIOVYN™ i vårt nya golv bidrar vi till en minskad användning av fossil råvara, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett. Detta tillsammans med vårt arbete för cirkulär omställning är ett viktigt steg i vår strävan att möta de ökande klimatutmaningarna.”

BIOVYN™ använder en försörjningskedja som är tredjepartscertifierad av RSB***, vilken till 100 procent ersätter användningen av fossil råvara i produktionen. BIOVYN™ konkurrerar inte med livsmedelsproduktion och medför en 90-procentig besparing av växthusgaser jämfört med produktion av traditionell vinyl.

Tarkett presenterar den nya golvkollektionen i samband med Stockholm Furniture Fair och Stockholm Design Week den 4–8 februari 2020. Precis som många av våra andra plastgolv kommer den nya produkten att kunna återvinnas och bli till råvara i nya golv.

*INOVYN är en världsledande vinylproducent.

**Bio-attribuerad är ett begrepp utvecklat av RSB som betyder att råvaran är framtagen enligt mass-balansprincipen. Den är tillverkad i ett produktionssystem som använder biomassa parallellt med fossil råvara. Av tekniska skäl blandas de två olika råvarorna i systemet, men den biobaserade delen ”attribueras”, dvs hänförs bokföringsmässigt, till en specifik slutprodukt.

***Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) är en global, oberoende organisation med flera intressenter som driver utvecklingen av en ny bioekonomi i världen genom hållbarhetslösningar, certifieringar och samarbetspartnerskap. 

Presskontakt:
Dag Duberg
Hållbarhetschef Norden
Tel: +46 70 300 19 12
E-post: dag.duberg@tarkett.com

Kerstin Lagerlöf
Marknadschef Sverige
Tel: +46 70 300 19 28
E-post: kerstin.lagerlof@tarkett.com

Om Tarkett
Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och marknadsför idag golv- och väggmaterial för såväl hemmiljö som design- och funktionslösningar för offentlig miljö. Med 35 produktionsenheter och ca 13000 anställda är Tarkett en av de största golvtillverkarna i världen. 2018 omsatte företaget över 2,8 mrd Euro och varje dag säljs det ca 1,3 miljoner kvm golv till kunder i över 100 länder. I produktportföljen ingår bl a trä, plast, laminat, linoleum samt textila golv.

Tarkett arbetar långsiktigt med hållbarhet enligt devisen ”Doing Good Together”. Sedan 2011 tillämpar företaget principerna för Cradle to Cradle® för att skapa golvlösningar som har en positiv inverkan på människors inomhusmiljö och på vår planet. En viktig del av arbetet är att verka för utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Tarkett är noterat på Euronext i Paris. För mer information, besök tarkett.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar