EU-projektet 2GBIOPIC stängs ned

Projektets koordinator CIMV (la Compagnie Industrielle de la Matèrie Végétale) har meddelat att 2GBIOPIC, ett projekt ämnat att bygga en demonstrationsanläggning för andra generationens etanolproduktion, avslutas före fullbordan. Anledningen är att tillräckliga privata investeringar i den planerade anläggningen inte kunnat säkras i tid.

Taurus Energy arbetade i tidigt skede av projektet med design av jäststammar för användning i den planerade anläggningen och levererade dessa under utsatt projektperiod. Taurus vidare arbete med bl.a. jästuppodlingsmetod för demonstrationsanläggningen var i projektplanen förlagt till senare arbetspaket, vilka på grund av fördröjningar i föregående steg inte hunnit inledas. De förutbetalda medel för de arbetspaket som inte genomförts kommer nu att återbetalas, vilket för Taurus del omfattar ca 400 000 kr.

INEA (Innovation and Networks Exectutive Agency) har granskat projektet och konstaterat att det tekniska arbetet varit väl utfört men att maximal tid för anskaffning av privat kapital till uppförande av demonstrationsanläggningen har nåtts och att projektet därmed avslutas.

Om Taurus Energy AB 

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB, 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu 

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.

Prenumerera

Dokument & länkar