Marknadsmeddelande 320/17 – Uppdaterad information om företrädesemission i Taurus Energy AB

Bolaget har meddelat att man valt att förlänga teckningstiden i företrädesemissionen till 12 januari 2018, tidigare kommunicerat 5 januari 2018. Perioden för handel med teckningsrätter förlängs därmed till 10 januari 2018, tidigare kommunicerat 3 januari 2018.

Sista dag för handel i bolagets aktie (TAUR B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen var den 13 december 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter var den 14 december 2017.

För en (1) befintlig aktie erhölls en (1) teckningsrätt. Innehav av åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie, för 1,30 sek per aktie (1:8 á 1,30 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 19 december 2017 till och med den 10 januari 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 19 december 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 19 december 2017 till och med den 12 januari 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: TAUR TR B
ISIN-kod: SE0010663492
Orderbok-ID: 43PK
CFI: RSSXXR
FISN: TAURUSENER/SUBS RTS NL PD 
Första handelsdag: 19 december 2017
Sista handelsdag: 10 januari 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: TAUR BTA B
ISIN-kod: SE0010663500
Orderbok-ID: 43PJ
CFI: ESNUFR
FISN: TAURUSENER/SH B
Handelsperiod: 19 december 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 13 december 2017.

Stockholm den 15 december, 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.