Notice of Allowance - patentansökan US15/305,480 (XyloFerm)

Patentansökan för Taurus Energys jäststam XyloFerm har givits en s.k. notice of allowance på Amerkanska patentverkets hemsida. Detta innebär att ansökan i nuvarande form är klar att godkännas efter inbetalning av godkännandeavgift.

Ansökan delades tidigare under året upp i två separata ansökningar; en för de specifika stammar som angivits i patentkraven och en för den metod som använts för att skapa sagda stammar. Godkännandenotisen avser det stamspecifika patentet och godkännandeavgiften kommer att betalas in inom den givna fristen på 3 månader i samband med att den avdelade patentansökan för metodiken lämnas in.

Om Taurus Energy AB 

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB, 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu 

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.

Prenumerera

Dokument & länkar