Offentliggörande av teaser, investeringsmemorandum och anmälningssedel

Med anledning av den nyemission som inleds 19 december publiceras härmed investeringsmemorandum, teaser och anmälningssedel på www.taurusenergy.eu, www.aktietorget.se samt www.eminova.se

Erbjudandet i sammandrag:

Avstämningsdag

15 december

Sista dag för handel inkl. rätt till teckningsrätt

13 december

Första dag för handel exkl. rätt till teckningsrätt

14 december

Företrädesrätt

För varje A-aktie erhålles en teckningsrätt av serie A, för att teckna en ny A-aktie krävs åtta teckningsrätter.

För varje B-aktie erhålles en teckningsrätt av serie B, för att teckna en ny B-aktie krävs åtta teckningsrätter.

Teckningstid

19 december 2017 till 12 januari 2018

Teckningskurs

1,30 kr per aktie, oavsett serie

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter av serie B äger rum på AktieTorget under perioden 19 december 2017 till och med 10 januari 2018.

Handel med BTA

Handel med BTA av serie B äger rum på AktieTorget under perioden 19 december 2017 fram till dess att de nya aktierna blivit registrerade hos Bolagsverket och omvandling av BTA skett.

Garanti

Lantmännen ek.för. har garanterat 5 Mkr i emissionen.

Antal aktier innan emissionen

3 974 310 A-aktier

82 110 913 B-aktier

Emissionsvolym

496 788 A-aktier

10 263 864 B-aktier

Total emissionslikvid: 13 988 847,60 kr

Eminova fondkommission har varit administrativ rådgivare i samband med emissionen.


Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB, 0704 54 74 69

info@taurusenergy.eu 

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.

Prenumerera

Dokument & länkar