Stabilitetsstudie för FDA framgångsrikt färdigställd

Report this content

Taurus Energy har demonstrerat hållbarheten av XyloFerm® i stabiliserad flytande form och färdigställer nu ansökan om marknadsgodkännande från FDA (USA:s livs- och läkemedelsmyndighet) av XyloFerm som foderkomponent.

I arbetet med marknadsgodkännande av Bolagets pentosjäsande jäst XyloFerm som foderkomponent har Taurus Energy under sommaren genomfört en studie för att demonstrera att produkten (XyloFerm i stabiliserad flytande form) bibehåller aktivitet över den utlovade hållbarhetstiden om 3 månader.

Studien är färdigställd och visar att produkten i slutet av tremånadersperioden fortfarande presterar i enlighet med vad som anges på etiketten, vilket är vad FDA har efterfrågat.

Med stabilitetsstudien avklarad återstår slutgiltig granskning av den fullständiga ansökan varpå den är redo att lämnas till FDA för handläggning. Vid godkännande från FDA kommer ärendet gå vidare för slutgiltigt godkännande av AAFCO (Association of American Feed Control Officials).

Bolaget har ingen uppgift om förväntad handläggningstid.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB (publ), 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu

Om Taurus Energy

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

Prenumerera

Dokument & länkar