Styrelse och ledning ingår teckningsförbindelser i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Report this content

Fredrik Weschke (VD), Per Jansson (styrelseordförande) och Bengt Olof Johansson (styrelseledamot) har ingått teckningsförbindelser om att teckna units i den pågående företrädesemissionen i Taurus Energy Holding Aktiebolag (publ) (”Taurus Energy” eller ”Bolaget”).

Fredrik Weschke (VD), Per Jansson (styrelseordförande) och Bengt Olof Johansson (styrelseledamot) har idag ingått avtal med Taurus Energy om att teckna sammanlagt 180 000 units i den pågående företrädesemissionen i Bolaget.

Förbindelserna motsvarar totalt 360 000 B-aktier och 180 000 teckningsoptioner av serie 2019/2021 (TO 3 B).

Fredrik Weschke har förbundit sig att teckna 50 000 units i företrädesemissionen.

Per Jansson har förbundit sig att teckna 80 000 units i företrädesemissionen.

Bengt Olof Johansson har förbundit sig att teckna 50 000 units i företrädesemissionen.

Per Jansson har tidigare ingått en teckningsförbindelse om att teckna 15 000 units.

Totalt har Per Jansson ingått teckningsförbindelser om att teckna 95 000 units.

Emissionen avslutas den 11 december 2019. Utfallet i företrädesemission förväntas publiceras den 13 december 2019 genom pressmeddelande från Taurus Energy.

Varken Fredrik Weschke eller Bengt Olof Johansson äger aktier i Bolaget sedan tidigare. Per Jansson äger 30 000 B-aktier i Bolaget sedan tidigare.

För mer information angående Taurus Energy och företrädesemissionen, se https://www.mangold.se/emission/inbjudan-till-teckning-av-units-i-taurus-energy/ 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy Aktiebolag (publ), 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu 

Om Taurus Energy

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

Denna information är sådan information som Taurus Energy Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2019 kl. 14:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar