Flaggningsmeddelande:

Flaggningsmeddelande: SCH Active Investment AB har sålt 48 000 B aktier i TAURUS PETROLIUM AB noterat på O-listan, efter försäljningen motsvarar kvarvarande innehav 9,7 procent av kapitalet och 6,1 procent av rösterna. För ytterligare information, kontakta gärna: Urban Lang, SCH Active Investment AB, tel. 031- 10 23 90, 0709-77 00 43 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00890/bit0002.pdf

Dokument & länkar