Om kvinnligt och manligt

Jämställdhet - om kvinnligt och manligt Jämställdhet är ett begrepp som rymmer en mängd olika dimensioner. Begreppet berör oss alla på ett eller annat sätt. Ingegerd Sahlström - projektledare för Nationellt råd för kvinnofrid samt f.d förbundsrektor för TBV, talar om kvinnligt och manligt. Föreläsningen äger rum torsdagen den 2 november kl. 18.00-20.30 på TBV plan 4, sal 401 i Medborgarhuset, Medborgarplatsen. Pris: 50 kronor. För mer information ring TBV på telefon 08-615 57 46 eller 08-615 57 42. Pressansvarig: Anna Dahlgren Tel: 08-782 93 63 Mobil: 070-462 49 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00430/bit0002.pdf

Dokument & länkar