Kommuniké från extra bolagsstämma i TC TECH Sweden AB (publ)

Report this content

TC TECH Sweden AB (publ) har idag, den 7 april, hållit extra bolagsstämma i anslutning till bolagets lokaler, Pirgatan 13 i Karlshamn. Vid stämman var ca 47 % av bolagets aktier representerade.

Stämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens beslut enligt nedan.

Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av högst 6 349 349 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 507 947,92 kronor.

För mer information, kontakta:

Peter Mattisson, styrelseordförande TC TECH
Tel: 0708–55 34 34
E-post: peter.mattisson@tctech.se
www.tctech.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 april 2022 17.40 CET. 

Om TC TECH

TC TECH är ett innovativt teknikbolag som har utvecklat ett system för tillverkning av avancerade
plastdetaljer med nanostrukturmönster. Grunden för verksamheten är en patenterad induktionsteknik
som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ned material. Inledningsvis har
TC TECH valt att fokusera på system för tillverkning av diffusers för mini-LED och s k Light Guide Plates (LGP) till bildskärmar,
men tekniken lämpar sig även väl för såväl andra applikationsområden som material.
TC TECH har sitt säte och huvudkontor i Stockholm (Spånga), där även forskning och utveckling
bedrivs.

TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

Prenumerera

Dokument & länkar