TC TECH erhåller order om ett produktionssystem från ledande asiatisk LGP-tillverkare till bärbara datorer och surfplattor

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en order om ett produktionssystem för högpresterande LGP:er till LCD-skärmar från en ledande LGP-tillverkare baserad i Taiwan. Kunden levererar LGP:er till bärbara datorer och surfplattor från globalt välkända varumärken.

Ordern är TC TECHs första från en kund som har ett uttalat fokus på LGP:er till LCD-skärmar i större storlekar än mobiltelefonskärmar. Kunden bedriver omfattande forskning och utveckling inom lösningar till LCD-skärmar samt har goda relationer med premiumtillverkare av bärbara datorer och surfplattor.

– Den här ordern gör att vi kan inleda en kommersiell relation med en ledande kund inom ett nyckelsegment för vår teknikplattform. Det kommer att bli mycket spännande att se hur de förvaltar fördelarna som våra LGP:er erbjuder, säger TC TECHs VD Alexander Luiga.

LGP:er som tillverkats med TC TECHs teknologiplattform lämpar sig mycket väl för integrering i LCD-skärmar till bärbara datorer och surfplattor inom premiumsegmentet. Slutkunder som köper dessa produkter vill ha de fördelar som teknologin erbjuder i form av tunnare produkter, lägre strömförbrukning och förbättrad bildkvalitet.

För mer information, kontakta:

Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: alexander.luiga@tctech.se
www.tctech.se

Denna information är sådan information som TC TECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU's marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 april 2019 12.00 CET. 

Om TC TECH

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för replikering av nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner material. TC TECH’s teknologi lämpar sig väl för plast, och bolaget har initialt valt att fokusera på system för s.k. Light Guide Plates (LGP), en plastskiva som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan bakom bildskärmar. TC TECH’s system möjliggör bildskärmar som är tunnare, ger jämnare ljusspridning samt har lägre energiförbrukning.

TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North.

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

Prenumerera

Dokument & länkar