TC TECH erhåller order om tre ytterligare produktionssystem till befintlig kund i Taiwan

TC TECH Sweden AB (publ) har erhållit en order om tre produktionssystem för volymtillverkning av högpresterande LGP:er till en befintlig kund i Taiwan. Kunden är en LGP-tillverkare inom premiumsegmentet som levererar komponenter till LCD-bildskärmar i storlekar som passar till mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer.

De tre systemen kommer att levereras under 2019. Samtliga är av modellen TCP 150 med roll-to-sheet-matning (RtS).

– Det här är vår största order hittills, och den är ytterligare ett bevis på att vår teknologi inkluderas i kommande generationer av mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer, säger TC TECHs vd Alexander Luiga.

Luiga betonar även den knivskarpa konkurrensen mellan aktörer inom tillverkningskedjan för LCD-skärmar, samt mellan de bolag som tar fram mobiltelefoner och bärbara datorer. Det gör att branschen nu är öppen för att ta till sig tekniska framsteg inom områden där TC TECH är väl positionerat.

TC TECH inväntar även en order om ett produktionssystem till en kund i Kina som undertecknat en avsiktsförklaring om att lägga en beställning senast i slutet av 2018, vilket har meddelats i ett tidigare pressmeddelande. Avsiktsförklaringen har nu förlängts till och med det första kvartalet 2019 efter önskemål från kunden.

För mer information, kontakta:

Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: alexander.luiga@tctech.se
www.tctech.se

Denna information är sådan information som TC TECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU's marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 januari 2019 8.00 CET. 

Om TC TECH

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för replikering av nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner material. TC TECH’s teknologi lämpar sig väl för plast, och bolaget har initialt valt att fokusera på system för s.k. Light Guide Plates (LGP), en plastskiva som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan bakom bildskärmar. TC TECH’s system möjliggör bildskärmar som är tunnare, ger jämnare ljusspridning samt har lägre energiförbrukning.

TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North. Arctic Securities AS, filial Sverige är bolagets Certified Adviser. 

Om oss

TC TECH utvecklar produktionsteknologi som bygger på en innovativ och patenterad induktionsteknik. Teknologin kan användas för produktion av avancerade plastdetaljer och bolagets initiala fokus är produktion av Light Guide Plates, LGP, som används för att distribuera ljus i bildskärmar. TC TECH tillhandahåller nyckelfärdiga produktionssystem till bildskärmsindustrin. TC TECHs system möjliggör bildskärmar som är tunnare, har bättre upplösning samt lägre energiförbrukning. www.tctech.se

Prenumerera

Dokument & länkar