TC TECH erhåller order värd 660 000 USD från kinesisk tillverkare av diffusers till mini-LED-bildskärmar

Report this content

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en order som avser utrustning för tillverkning av diffusers (ljusspridare) till mini-LED-bildskärmar från en av de betydande aktörerna i Kina. Det totala ordervärdet för systemlösningen som ordern omfattar uppgår till 660 000 USD (cirka 5,6 MSEK). Leverans beräknas ske under det fjärde kvartalet i år.

Kunden är en av de större kinesiska aktörerna inom utveckling och produktion av optiska filmer, inklusive diffusers till mini-LED-bildskärmar. Deras kunder inkluderar flera av de större elektroniktillverkarna i Kina, såsom t.ex. BOE och AUO. Ordern visar att TC TECHs teknologi är konkurrenskraftigt inom ett segment som väntas växa kraftigt under de kommande åren i takt med att tillverkningen av mini-LED-bakgrundsbelysta LCD-bildskärmar ökar.

– Den här ordern är glädjande för TC TECH av flera olika skäl. Framför allt är vi glada över att man väljer att använda vår lösning för tillverkning av diffusers till mini-LED-bildskärmar, då detta är ett av våra prioriterade fokusområden där vi ser god tillväxtpotential. Vår bedömning är att en betydande del av marknaden för LCD-bildskärmar till mobiltelefoner och laptops kommer att uppgradera till mini-LED-bakgrundsbelysning under de kommande åren, och vi arbetar aktivt för att finnas med när tillverkarna av diffusers till dessa bildskärmar uppgraderar sin utrustning. Den här ordern är även en indikation på att investeringarna börjar komma i gång igen inom de marknadssegment där vi är aktiva efter att ha legat på en låg nivå till följd av covid-19-pandemin, säger TC TECHs VD Alexander Luiga.

För mer information, kontakta:

Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: alexander.luiga@tctech.se
www.tctech.se

Denna information är sådan information som TC TECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU's marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 juni 2021 09.20 CET. 

Om TC TECH

TC TECH är ett innovativt teknikbolag som har utvecklat ett system för tillverkning av avancerade
plastdetaljer med nanostrukturmönster. Grunden för verksamheten är en patenterad induktionsteknik
som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ned material. Inledningsvis har
TC TECH valt att fokusera på system för tillverkning av diffusers för mini-LED och s k Light Guide Plates (LGP) till bildskärmar,
men tekniken lämpar sig även väl för såväl andra applikationsområden som material.
TC TECH har sitt säte och huvudkontor i Stockholm (Spånga), där även forskning och utveckling
bedrivs.

TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

Dokument & länkar