TC TECH erhåller patentgodkännande i Taiwan som stärker skyddet för bolagets teknikplattform

TC TECH Sweden AB (publ) har erhållit besked om patentgodkännande i Taiwan av bolagets patentansökan med titeln ”Device and method for heating a Mould or Tool”. Godkännandet i Taiwan följer tidigare godkännanden i Japan och Kina för samma patentfamilj inom elektromagnetism som förstärker och förlänger det immateriella skyddet för bolagets grundläggande teknikplattform. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 13:e juni 2032.

TC TECHs teknikplattform gör det möjligt att med hjälp av induktion (elektromagnetism) hetta upp, forma och kyla ned plastdetaljer och andra material med nanometerprecision. Det godkända patentet skyddar den grundläggande användningen av elektromagnetism i teknikplattformen.

– Det här patentgodkännandet är glädjande då det ger oss ett utökat skydd för vår teknikplattform på en viktig asiatisk marknad. Motsvarande patentansökningar är även inlämnade för ytterligare marknader av betydelse i Asien, Europa och Nordamerika, säger TC TECHs vd Alexander Luiga.

Initialt har TC TECH utvecklat ett produktionssystem för tillverkning av en ny generation ljusreflekterande lager (light guide plate, LGP) som kan minska energiåtgången i kantbelysta LCD-skärmar i betydande omfattning samtidigt som bildkvaliteten förbättras. Kantbelysta LCD-skärmar används idag i merparten av alla mobiltelefoner, läsplattor, bärbara datorer, datorskärmar och TV-apparater som tillverkas. TC TECHs teknikplattform och tillverkningsutrustning har dessutom potential att användas inom ett stort antal ytterligare applikationsområden.

Två produktionssystem för tillverkning av LGP:er har levererats i Taiwan, och de körs nu under krävande industriella förhållanden vilket ger möjlighet till löpande förbättringar av produktionssystemet för optimal prestanda vid volymproduktion.

För mer information, kontakta:

Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: alexander.luiga@tctech.se
www.tctech.se

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 januari 2018 08.00 CET. 

Om TC TECH

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för replikering av nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner material. TC TECH’s teknologi lämpar sig väl för plast, och bolaget har initialt valt att fokusera på system för s.k. Light Guide Plates (LGP), en plastskiva som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan bakom bildskärmar. TC TECH’s system möjliggör bildskärmar som är tunnare, ger jämnare ljusspridning samt har lägre energiförbrukning.

TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. 

Om oss

TC TECH utvecklar produktionsteknologi som bygger på en innovativ och patenterad induktionsteknik. Teknologin kan användas för produktion av avancerade plastdetaljer och bolagets initiala fokus är produktion av Light Guide Plates, LGP, som används för att distribuera ljus i bildskärmar. TC TECH tillhandahåller nyckelfärdiga produktionssystem till bildskärmsindustrin. TC TECHs system möjliggör bildskärmar som är tunnare, har bättre upplösning samt lägre energiförbrukning. www.tctech.se

Prenumerera