TC TECH erhåller slutgodkännande av asiatisk LGP-tillverkare till bärbara datorer och surfplattor

Report this content

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit slutgodkännande av ett produktionssystem för högpresterande LGP:er till LCD-skärmar från en kund baserad i Taiwan. Systemet har levererats och installerats hos kunden under sommaren.

Ordern kommunicerades i ett PM den 1 april 2019. Därefter har leverans, installation och nu slutgodkännande av systemet genomförts enligt plan.

– Som vi meddelat tidigare satsar denna kund stort på forskning och utveckling samt produktion av LGP:er till surfplattor och bärbara datorer inom premiumsegmentet, vilket utgör ett mycket lovande segment för vår teknologi, säger TC TECHs VD Alexander Luiga.

Sedan den senare delen av 2018 har TC TECH allokerat betydande resurser för att skapa en mer robust och effektiv tillverknings- och leveranskedja. Detta börjar nu ge positiva resultat.

– Utöver en konkurrenskraftig produkt kan vi nu erbjuda en mer förutsägbar leveransprocess med kortare ledtider och större skalbarhet. Det är ett viktigt steg framåt för TC TECH som gör oss mer attraktiva i pågående och framtida förhandlingar, säger Alexander Luiga.

För mer information, kontakta:

Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: alexander.luiga@tctech.se
www.tctech.se

Denna information är sådan information som TC TECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU's marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den13 augusti 2019 8.00 CET. 

Om TC TECH

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för replikering av nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner material. TC TECH’s teknologi lämpar sig väl för plast, och bolaget har initialt valt att fokusera på system för s.k. Light Guide Plates (LGP), en plastskiva som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan bakom bildskärmar. TC TECH’s system möjliggör bildskärmar som är tunnare, ger jämnare ljusspridning samt har lägre energiförbrukning.

TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North.

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

Prenumerera

Dokument & länkar