TC TECH rekryterar Björn Hallare som COO med fokus på produktutveckling, kvalitetssäkring och tillverkning

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att Björn Hallare har utsetts till bolagets chief operating officer (COO) efter att ha varit interim-COO sedan hösten 2017. Björn har 25 års erfarenhet av att leda utvecklings- och industrialiseringsprojekt inom bolag som Ericsson, Huawei och Telia och tillför därmed gedigen kompetens till bolagets utveckling av produktionssystem för light guide plates (LGP:er) till LCD-bildskärmar.

Björn Hallare har under sin tid som interim-COO varit drivande i utvecklingen av bolagets nya version av produktionssystemet för volymproduktion av högeffektiva LGP:er till kantbelysta LCD-bildskärmar som används i bland annat mobiltelefoner och bärbara datorer.

– Björn har haft en viktig roll under test- och optimeringsfasen av de två produktionssystemen av den tidigare versionen i Taiwan, samt uppgraderingen till den nya version som vi kommer att börja leverera under det andra kvartalet i år. Vi är därför mycket nöjda över att kunna presentera Björn som vår permanenta COO, säger TC TECHs vd Alexander Luiga.

Björn Hallare kommer i rollen som COO att fokusera på fortsatt produktutveckling, tillverkning av kommande produkter samt kvalitetssäkring och logistik.

– Den här rekryteringen är ytterligare ett viktigt steg framåt i arbetet med att kunna ta fler order för vårt produktionssystem samtidigt som vi förbereder inför de två första leveranserna i Taiwan. När dessa leveranser är klara kommer Björn att utgöra en värdefull resurs när vi utvecklar ytterligare tillämpningar för vår patenterade teknologi, säger Alexander Luiga.

För mer information, kontakta:

Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: alexander.luiga@tctech.se
www.tctech.se

Denna information är sådan information som TC TECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU's marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 februari 2018 8.00 CET. 

Om TC TECH

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för replikering av nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner material. TC TECH’s teknologi lämpar sig väl för plast, och bolaget har initialt valt att fokusera på system för s.k. Light Guide Plates (LGP), en plastskiva som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan bakom bildskärmar. TC TECH’s system möjliggör bildskärmar som är tunnare, ger jämnare ljusspridning samt har lägre energiförbrukning.

TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. 

Om oss

TC TECH utvecklar produktionsteknologi som bygger på en innovativ och patenterad induktionsteknik. Teknologin kan användas för produktion av avancerade plastdetaljer och bolagets initiala fokus är produktion av Light Guide Plates, LGP, som används för att distribuera ljus i bildskärmar. TC TECH tillhandahåller nyckelfärdiga produktionssystem till bildskärmsindustrin. TC TECHs system möjliggör bildskärmar som är tunnare, har bättre upplösning samt lägre energiförbrukning. www.tctech.se

Prenumerera