TC TECH Sweden AB publicerar delårsrapport

Report this content

TC TECH har idag publicerat sin delårsrapport per den 30 september 2021.

Bolagets nettoomsättning under det tredje kvartalet 2021 uppgick till 0 (0) tkr, nettoresultatet till -4 318 (-4 925) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -563 (-3 125) tkr.

Under perioden januari – september 2021 uppgick bolagets nettoomsättning till 0 (105) tkr, nettoresultatet till -10 975 (-17 581) tkr och Kassaflödet från den löpande verksamheten till -6 082 (-13 453) tkr.

För mer information, kontakta:

Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: alexander.luiga@tctech.se
www.tctech.se

Denna information är sådan information som TC TECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU's marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 oktober 2021 8.00 CET. 

Om TC TECH

TC TECH är ett innovativt teknikbolag som har utvecklat ett system för tillverkning av avancerade
plastdetaljer med nanostrukturmönster. Grunden för verksamheten är en patenterad induktionsteknik
som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ned material. Inledningsvis har
TC TECH valt att fokusera på system för tillverkning av diffusers för mini-LED och s k Light Guide Plates (LGP) till bildskärmar,
men tekniken lämpar sig även väl för såväl andra applikationsområden som material.
TC TECH har sitt säte och huvudkontor i Stockholm (Spånga), där även forskning och utveckling
bedrivs.

TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

Dokument & länkar