Analyst Group: Aktieanalys på TCECUR - värderingsintervall oförändrat efter Q3-19

Report this content

TCECUR är en teknikkoncern som kommande år ska växa både organiskt och genom förvärv. Under 2019 fortsätter de svenska dotterbolagen gå från klarhet till klarhet, medan den norska verksamheten för tillfället agerar sänke i koncernen. Givet en fortsatt bra trend i Sverigesegmentet, tillsammans med positiva resultat från det pågående omställningsarbetet i Norge, kan TCECUR-aktien under kommande kvartal bjuda på en intressant utveckling. Givet gjorda prognoser, där TCECUR estimeras kunna visa bra lönsamhet under 2020, motiveras i dagsläget ett potentiellt värde om 28 kr per aktie i ett Base scenario.

 
För fullständig analys läs här
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på TCECUR. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. 

Prenumerera