Analyst Group: Intervju med TCECURs VD Ole Oftedal

Report this content

I samband med den aktieanalys som publicerades på TCECUR den 25 oktober så intervjuades VD Ole Oftedal.

 
Se intervjun med VD Ole Oftedal här
 

Frågor som ställs i intervjun.

 
1. Ni håller nu på med ett omställningsarbete i Norge. Kan du berätta lite mer om var i processen ni står med denna idag?
2. Norge har dragits med lönsamhetsproblem under en längre tid varför ni nu satsat på mindre men lönsamma affärer. Vad skulle du säga är en rimlig omsättning per år för Norgeverksamheten framöver?
3. TCECUR är ett förvärvsdrivet teknikbolag, vilka typer av förvärv fokuserar ni på idag och inom vilken nisch?
4. AWT fortsätter sin globala expansion genom att förvärva bolag i Tyskland och öppna kontor i Finland. Ser du att TCECUR i framtiden även kommer att förvärva utanför Sverige?
5. Hur har integrationen av det nyförvärvade Larmator in i Mysec gått?
6. Kan du berätta lite mer om Mysecs egna portal?
7. Vad kan man som investerare förvänta sig av TCECUR framöver?
 
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av intervju med TCECUR. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa intervjun. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. 

Prenumerera

Dokument & länkar