Analyst Group: Uppföljning på TCECURs Q3-rapport

Report this content

TCECUR publicerade idag den 18 oktober 2019 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019. 

 
Läs Analyst Groups kommentar på rapporten här
 
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/       
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på TCECUR. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.

Prenumerera