Brev till aktieägare i TCECUR

Report this content

Bäste aktieägare,
 
Först och främst vill jag tacka er för det stöd och intresse som ni visat, och visar, vår verksamhet. Vi har lämnat ett händelserikt 2018 och ett första kvartal bakom oss och blickar nu framåt mot ett ännu mer spännande 2019.
 
 
Vi kunde för två veckor sedan presentera två nya storägare, Mertiva och Arbona. Vi har sedan vår notering kontinuerligt arbetat med ägarfrågan, detta för att kunna möjliggöra vår förvärvsdrivna strategi. TPE ägs av en amerikansk och en europeisk riskkapitalfond, och har under en längre tid deklarerat att de vill sälja sitt innehav. Detta har varit en hämsko för oss, ett företag i tillväxt som också vill förvärva företag, i och med att huvudägaren inte kunnat stödja denna strategi. Istället kommer nu kapitalstarka ägare in i bolaget som tror på vår förvärvsdrivna strategi.
 
Det har varit intensiva förhandlingar under våren, varför vi har haft svårt att kommunicera mot marknaden. Det är därför mycket glädjande, och skönt, att nu fått denna fråga avklarad så att vi i ledningen kan fokusera på utveckling av företaget och visa på fortsatt tillväxt, både förvärvsdriven och organisk.
 
Vi har tidigare kommunicerat att vi skjutit fram vår stämma och rapport för Q1 till 28 maj, detta för att våra nya ägare skall få tid att sätta sig in i verksamheten och ge sin syn på kallelse och styrelse.
 
Vi har nu en bra struktur i koncernen med fyra fristående företag med egna ledningar, som inte aktivt behöver vara involverade i ägarfrågan. Vi ser full aktivitet i samtliga bolag med affärer, leveranser och utvecklingsprojekt.
 
Jag är dessutom mycket glad och stolt över att ledningen i alla bolag är med och investerar tillsammans med de nya huvudägarna. Det har startats ett gemensamt bolag kallat Sec Management AB, varför en del av ledningen valt att överföra sitt tidigare aktieinnehav till detta. Vi har en gemensam agenda och det finns förutsättningar för en starkare offensiv på tillväxtprojekt och en bättre finansiell situation framgent.
 
Vi ser den utökade investeringen i TCECUR som en markering av ledningens starka tilltro till bolaget, ledningen äger nu 26 % av utestående aktier. Strategin att växa såväl koncernen, som portföljbolagen, organiskt och genom förvärv inom säkerhetssektorn kommer att ta ny fart när ägarbilden nu har klarnat.
 
Ole Oftedal
VD och koncernchef TCECUR
  
  
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och årterkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.    
 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se,.    
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99  
ole.oftedal@tcecur.se

Prenumerera

Dokument & länkar