Harald Bergby utses till ny VD i TC Connect AS

Harald är sedan tidigare marknads- och försäljningsdirektör och blir nu dessutom högste chef och VD i bolaget. Harald har en lång erfarenhet i TC Connect och har sedan år 2000 arbetat inom försäljning och teknik. Med en lång och nära relation med marknaden, kunder och leverantörer har han goda förutsättningar inför sitt nya ansvar.

  
Efterfrågan inom säker radiokommunikation och kontrollrum är god och vi ser en tydlig potential att med TC Connects tekniska kunnande och erfarenhet skapa nya affärer.

 
TC Connect Norge har under 2019 genomgått en tydlig förändring, där verksamheten har koncentrerats till Oslo, med en starkt reducerad kostnadsbas. Med fokus på eget nätverk, service och egna lösningar skapas förutsättningar för en lönsam verksamhet och tillväxt.

 
”Harald är en mycket känd person i branschen, han är en god och positiv ledare med rätt erfarenhet och är väl etablerad i koncernen. Vi har stora förhoppningar på att de tidigare problemen i Norge med stora projekt, med svag lönsamhet, efter 2019 är avslutade och att vi nu kan satsa nytt med en mer fokuserad strategi och bemanning mot mindre och lönsammare projekt.”, säger Ole Oftedal VD i TCECUR koncernen.

 
OM TCECUR
 

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och återkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.
 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal,
VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
ole@tcecur.se

Prenumerera

Dokument & länkar