Ledningen i TC Connect köper aktier.

Report this content

Personer i ledningen av TC Connect har köpt aktier på marknaden och av huvudägaren TPE.

 
Följande personer har köpt aktier och ökat sitt ägande:

Ole Oftedal, VD TC Connect, 80.000 aktier
Per Lindstrand, VD AW Technic, 141.000 aktier
Annica Lindstrand, CFO AW Technic, 42.700 aktier
Johan Kvist, Säljansvarig TC Connect Sweden, 3.460 aktier
 
Efter dessa transaktioner äger ledningen och styrelsen cirka 13 % av aktierna.
VD och koncernchef Ole Oftedal äger cirka 5,7 %.
TPE har minskat sitt innehav från cirka 66 % till cirka 59 %.
 
”Vi arbetar på en expanderande marknad, vi har nu fyra starka teknikorienterade företag i portföljen, nära och långvariga kundrelationer, duktiga ledare som kan leverera både tillväxt och god lönsamhet. Efter att vi nu glädjande kunnat välkomnat vårt senaste förvärv, Mysec, till koncernen så kan vi i ledningen nu öka våra innehav i TC Connect. Vi är en del av denna verksamheten och vill återigen visa att vi alla med tillförsikt ser på TC Connects framtid, en framtid som Sveriges ledande säkerhetsorienterade teknikkoncern. Vi ser möjligheter till organisk tillväxt, en högre lönsamhet och ytterligare förvärv under 2018.” – Ole Oftedal, VD och koncernchef TC Connect.
 
 
Om TC Connect   
TC Connect AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TC Connect har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem.     
 
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:   
Ole Oftedal, VD och koncernchef
+ 46 70 592 75 99
ole.oftedal@tcconnect.se     
 
 
Viktig information: 
Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 Mars 2018 kl. 15.10 CET.   

Prenumerera

Dokument & länkar