Rättelse: TCECUR förändrar tid för kvartalsrapport 1 och bolagsstämman

Report this content

Rättelse: I föregående pressmeddelande uteblev hänvisning till TCECURs Certified Adviser, vilket nu är tillagt.
 
Styrelsen i TCECUR har beslutat om att senarelägga utgivandet av kvartalsrapport nr 1 2019. Kvartal 1 kommer att publiceras den 22 maj. Vidare kommer ordinarie bolagsstämma att hållas 23 maj.

 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, AWT och Mysec Sweden AB.   
 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser. 

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:  
Ole Oftedal VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99 
ole.oftedal@tcecur.se
https://tcecur.com
 

Prenumerera

Dokument & länkar