TC Connect organiserar för tillväxt

För att bättre kunna tillvarata tillväxtprojekt ändras organisationen i TC Connect koncernen.

I syfte att tydliggöra ansvarsområden och decentralisera besluten närmare kund har;

-        Ansgar Birkeland utsetts till VD i TC Connect AS i Norge

-        Harald Bergby blir ansvarig för Marknad och Försäljning i Norge. Både Ansgar och Harald har mer än 30 års erfarenhet av radio och telecom och har arbetat lång tid i bolaget.

-        Robert Birgersson, sedan 15 år marknad och logistik ansvarig i Sverige, har utsetts till VD i TC Connect Sweden AB.

-        Per Lindstrand är sedan tidigare VD i det tredje dotterbolaget AW Technic AB, också med ansvar för Biometrics i koncernen.

För att effektivisera organisationen avvecklas vissa koncernfunktioner, som delvis även funnits i den norska verksamheten, och mer ansvar lämnas till respektive bolag i koncernen. Som en följd av dessa förändringar kommer kostnaderna att minska och vissa personalnedskärningar att genomföras.

Den nya koncernledningen består härefter av;

Ole Oftedal CEO, även ansvar för affärsutveckling

Lars Åkerblom tillträdande CFO, även ansvar för IR och HR

Ansgar Birkeland VD och Harald Bergby Marknad & Säljchef TC Connect AS

Robert Birgersson VD TC Connect Sweden AB

Per Lindstrand VD AW Technic AB

Ole Oftedal, VD

 +46 70 592 75 99

ole.oftedal@tcconnect.se 


Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober kl 16.00 CET.

Om TC Connect

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation, övervakning, passersystem och biometri. Vi har cirka 50 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects huvudkontor ligger i Stockholm.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer 08-503 015 50.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.tcconnect.se.

Om oss

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och årterkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.

Prenumerera

Dokument & länkar