• news.cision.com/
  • TCECUR AB/
  • TCECUR beslutar om en riktad nyemission av aktier som betalning av den första tilläggsköpeskillingen om 5 MSEK för förvärvet av Automatic Alarm i Stockholm AB

TCECUR beslutar om en riktad nyemission av aktier som betalning av den första tilläggsköpeskillingen om 5 MSEK för förvärvet av Automatic Alarm i Stockholm AB

Report this content

Styrelsen i TCECUR Sweden AB (publ) har beslutat om en riktad nyemission av högst 208 246 A-aktier, motsvarande den maximala resultatbaserade tilläggsköpeskillingen om 5 MSEK för 2020. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma Automatic Alarm Holding AB, säljaren av Automatic Alarm i Stockholm AB. Teckningskursen per aktie ska uppgå till 24,01 SEK vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för bolagets aktie på NGM Nordic SME under de tio (10) handelsdagar som föregick den 1 oktober 2020. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen i samband med förvärvet av Automatic Alarm i Stockholm AB och med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 11 juni 2020 åtagit sig att emittera aktier så som tilläggsköpeskilling enligt ovan angivna villkor.

 
”Automatic Alarm levererade, trots den pågående pandemin, sitt bästa kvartal någonsin under Q4 med en nettoomsättning på 12,6 MSEK och vi gläds åt att få betala maximal tilläggsköpeskilling för 2020 års resultat. Vi hoppas nu, att även efter 2021 få betala ut den sista delen av tilläggsköpeskillingen om 2 MSEK som baseras på årets resultat. Vi betalar gärna lite mer för bolag som går bra och utvecklas väl”, säger vd Klas Zetterman.

 
Efter registrering av emissionen uppgår aktiekapitalet i TCECUR Sweden AB till 1 590 473,50 SEK fördelat på totalt 6 361 894 aktier, 6 261 894 A-aktier och 100 000 B-aktier.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se

https://tcecur.com

 
TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.

 
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2021 kl. 15:00 CET.  

Prenumerera

Dokument & länkar