• news.cision.com/
  • TCECUR AB/
  • TCECUR får via dotterbolaget RF Coverage AB ytterligare ordrar om 5 MSEK från Trafikverket

TCECUR får via dotterbolaget RF Coverage AB ytterligare ordrar om 5 MSEK från Trafikverket

Report this content

RF Coverage AB har i sitt RAM-avtal med Trafikverket avseende Utrustning för radiotäckning i Trafikverkets tunnlar mottagit ytterligare ordrar om 5 MSEK. Leverans kommer att ske under 2022.

RF Coverage AB (RFC) är ett svensk företag som sedan 2012 – med mycket hög kompetens – designar, installerar/driftsätter samt underhåller täckningslösningar på den Svenska marknaden. Vi arbetar bl.a. med standarder som GSM-R, LTE, TETRA/RAKEL och GPS.
 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av åtta dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar samt agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect AS i Norge, TC Connect Sweden AB, RF Coverage AB, LåsTeam Sverige AB, Mysec Sweden AB, Lamport Sweden AB, Automatic Alarm i Stockholm AB och Access World Technic AB.
   
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  
   
Jonas Blom, VD
+46 765 955 606
jonas.blom@rf-coverage.se
https://www.rf-coverage.se.

  
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2022 kl. 16:00 CET.  

Prenumerera