TCECUR förändrar tid för kvartalsrapport 1 och bolagsstämman

Styrelsen i TCECUR har beslutat om att senarelägga utgivandet av kvartalsrapport nr 1 2019. Kvartal 1 kommer att publiceras den 22 maj. Vidare kommer ordinarie bolagsstämma att hållas 23 maj.

 För ytterligare frågor vänligen kontakta:
 
Ole Oftedal VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99 
ole.oftedal@tcecur.se
https://tcecur.com

Om oss

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och årterkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.

Prenumerera

Dokument & länkar