TCECUR förändrar tid för kvartalsrapport 1 och bolagsstämman

Report this content

Styrelsen i TCECUR har beslutat om att senarelägga utgivandet av kvartalsrapport nr 1 2019. Kvartal 1 kommer att publiceras den 22 maj. Vidare kommer ordinarie bolagsstämma att hållas 23 maj.

 För ytterligare frågor vänligen kontakta:
 
Ole Oftedal VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99 
ole.oftedal@tcecur.se
https://tcecur.com

Prenumerera

Dokument & länkar