TCECUR meddelar att styrelseledamot Tommy Lundqvist lämnar bolagets styrelse

Report this content

TCECUR meddelar att Tommy Lundqvist har valt att lämna bolagets styrelse på egen begäran på grund av sjukdom.

”Jag vill rikta ett stort tack till Tommy för hans förtjänstfulla insatser under den tid han varit styrelseledamot i TCECUR”, säger Ole Oftedal, styrelseordförande i TCECUR.
 
Enligt TCECURs bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter. Efter att Tommy Lundqvist har lämnat kommer styrelsen att bestå av tre (3) ledamöter och uppfyller därmed fortsatt kraven i bolagsordningen fram till och med den ordinarie bolagsstämman den
15 maj 2023, då en ny styrelse skall utses.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se

https://tcecur.com  

Prenumerera