TCECUR vinner via dotterbolaget Mysec nya affärer på 5 MSEK

Mysec har erhållit en order från dagligvaruföretaget ICA, som bygger sitt nya automatiserade och robotiserade e-handelslager i Brunna logistikområde i Upplands Bro kommun norr om Stockholm. Ordern uppgår till drygt 5 MSEK och avser passersystem, inbrottslarm, kameraövervakning och larmförmedling, med leverans under andra halvåret 2020.

  
"Det känns väldigt bra att få leverera våra avancerade säkerhetslösningar till ICAs nya high-tech lager för ehandel. Vår förmåga att möta kundens höga krav gör att vi kan leverera dessa helhetslösningar.”, säger Toste Hedlund VD Mysec.
  
”Mysec visar återigen sin förmåga att leverera driftsäkra, skalbara och funktionella säkerhetssystem och vi är mycket tacksamma att ICA valt oss som leverantör”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.
 
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com
 
Toste Hedlund, VD
+46 70 241 15 04
toste.hedlund@mysec.se
https://mysec.se.
 
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2020 kl. 14.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar