TCECUR vinner via dotterbolaget RF Coverage AB RAM-avtal om 34 MSEK

Report this content

RF Coverage AB (RFC) har ingått ett RAM-avtal med Trafikverket avseende Utrustning för radiotäckning i Trafikverkets tunnlar. Det initiala avtalsvärdet uppskattas till drygt 34 MSEK och avser leverans av tjänster och utrustning under 2022 till 2027, med beställaroptioner på förlängningar t o m 2031.

 
"Vi ser framemot att tillsammans med Trafikverket långsiktigt modernisera och effektivisera de radiosystem som idag behövas bytas ut eller kompletteras i väg- och tågtunnlar. Likaså ser vi avtalet som ett kvalitetsbetyg för oss och våra medarbetare avseende både kompetens och konkurrenskraft”, säger Jonas Blom VD RF Coverage AB.
 
”Vi förvärvade RFC den 1 juni i år och avtalet med Trafikverket är ju en fantastisk fin start för RFC som en viktig del av TCECURs verksamhet inom säker kommunikation”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.
  
RF Coverage AB (RFC) är ett svensk företag som sedan 2012 designar, installerar/driftsätter samt underhåller radiotäckningslösningar. Bolaget arbetar bl a med standarder som GSM-R, LTE, TETRA/RAKEL och GPS.
 
 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av åtta dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar samt agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect AS i Norge, TC Connect Sweden AB, RF Coverage AB, LåsTeam Sverige AB, Mysec Sweden AB, Lamport Sweden AB, Automatic Alarm i Stockholm AB och Access World Technic AB.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com  
 
Jonas Blom, VD
+46 765 955 606
jonas.blom@rf-coverage.se
https://www.rf-coverage.se.
 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 12:30 CET.  

Prenumerera

Dokument & länkar