TCECURs årsredovisning för 2020 är nu publicerad

Report this content

TCECURs årsredovisning för 2020 är nu publicerad på bolagets hemsida.

 
Om TCECUR
  
TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.

 
Bolagets aktie är listad på NGM Nordic SME.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta: 

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR 
+ 46 739 830402
klas@tcecur.se 


Prenumerera