TCECURs dotterbolag LåsTeam Sverige AB vinner affär på 2,7 MSEK

Report this content

Borås Högskola storstastar på att vara det självklara valet som högskolan med de bästa utbildningarna och nu bygger Högskolan en helt ny skjuthall till sin polisutbildning. LåsTeam kommer att leverera en högsäkerhetsanläggning larm klass III (integrerat inbrottslarm, passagesystem & lås) i Borås till ett värde om ca 2,7 MSEK.

 
"Det är fantastiskt kul att Borås högskola ser oss som en självklar leverantör av säkerhet för detta omfattande projekt”, säger Björn Djupbäck Marknadschef på LåsTeam.
 
”LåsTeam är ett av ett fåtal säkerhetsföretag i Sverige som kan leverera den här typen av avancerade säkerhetsinstallationer och att vi är mycket stolta över att LåsTeam nu är en del av koncernen”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.

 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av åtta dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet och levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av Access World Technic AB, Automatic Alarm i Stockholm AB, Lamport Sweden AB, Mysec Sweden AB, LåsTeam Sverige AB, RF Coverage AB, TC Connect AS och TC Connect Sweden AB.

  
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2021 kl. 11:00 CET.  

Prenumerera

Dokument & länkar