TCECURs dotterbolag Mysec erhåller affärer med Sisab

TCECURs dotterbolag Mysec har tillsammans med två andra säkerhetsföretag vunnit en upphandling om avtal med Sisab, som nu är under överklagande. I väntan på att detta skall avgöras har ett tillsvidareavtal tecknats mellan Mysec och Sisab. Avtalet gäller översyn, modernisering och installation av brandlarm, lås och passersystem samt relaterade kontrollsystem, utrullning påbörjas omgående. Tillsvidareavtalet är ett av Mysecs största åtaganden med en uppskattad årlig volym om mer än 10 MSEK.

 
"Vi har sedan många år en etablerad relation med Sisab där vi bland annat har levererat vår unika larmportal till Stockholms skolor. Att nu få fortsatt förtroende med att uppdatera säkerheten på Sisabs fastighetsbestånd känns mycket inspirerande och viktigt.", säger Toste Hedlund , VD Mysec.
 
”Det är glädjande att se att vårt förvärv av Mysec fortsätter att leverera viktiga affärer till nöjda kunder. Mysec fortsätter att växa, under lönsamhet, och bevisar återigen att bolaget är ett av marknadens mest intressanta inom sin bransch.”, säger Ole Oftedal, VD TCECUR.
 
Om Sisab
SISAB har cirka 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar de 1,8 miljoner kvadratmeter, där ungefär tvåhundratusen barn, unga och vuxna vistas dagligen.
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, AWT och Mysec Sweden AB. 
 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser. 
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99 
ole.oftedal@tcecur.se
 
Viktig information: Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2019 kl. 13.30 CET. 

Om oss

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och årterkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.

Prenumerera

Dokument & länkar